حاج آقا داوری

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۲٫۱۲٫۰۷)
  جلسه هفتگی هفتم اسفند سال ۱۳۹۲ با سخنرانی حاج آقا فیضی زاده و مداحی حاج آقا داوری و کربلایی محسن عاشقی و کربلایی حسین بخشی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی...
بیشتر بخوانید

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۲٫۱۱٫۱۶)
  جلسه هفتگی ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۲ با سخنرانی حاج آقا رفیعی و مداحی حاج آقا داوری و کربلایی محسن عاشقی و کربلایی حسین بخشی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی از سایت...
بیشتر بخوانید