کربلایی محسن عاشقی

مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه(چهارشنبه ۹۴/۱۲/۵)
مراسم هفتگی جوانان منتظر مراغه با مداحی حاج آقا داوری و کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی که در ایام فاطمیه در تاریخ ۹۴/۱۲/۰۵ در مسجد اکبرآباد شهرستان مراغه برگزار ش...
بیشتر بخوانید

مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر (چهارشنبه۹۴/۶/۲۵)
مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه با روضه خوانی حاج آقا داوری و مداحی کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی که در روز چهارشنبه ۹۴/۶/۲۵ برگزار شد در ادامه مطلب آماده دا...
بیشتر بخوانید

مراسم هفتگی جوانان منتظر مراغه(۹۴/۲/۲۳)-شب شهادت امام موسی بن جعفر (ع)
مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه مصادف با شب شهادت امام موسی بن جعفر (ع)  با روضه خوانی حاج آقا داوری و مداحی کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی که در روز چهارشنبه...
بیشتر بخوانید

مراسم هفتگی جوانان منتظر مراغه (۹۴/۲/۱۶)
مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه با روضه خوانی حاج آقا داوری و مداحی کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی که در روز چهارشنبه ۹۴/۲/۱۶ برگزار شد در ادامه مطلب آماده دا...
بیشتر بخوانید

مراسم هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۴٫۲٫۲)–شام غریبان امام هادی(ع)
جلسه هفتگی دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ با مداحی کربلایی محسن عاشقی و کربلایی حسین بخشی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی در ادامه مطلب آماده دانلود میباشد.
بیشتر بخوانید

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۳٫۰۲٫۱۷)
  جلسه هفتگی ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج آقا داوری و کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی از سایت سالار شهیدان در...
بیشتر بخوانید

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۳٫۰۲٫۲۴)
  جلسه هفتگی ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ با مداحی حاج آقا داوری و کربلایی حسین بخشی و کربلایی محسن عاشقی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی از سایت سالار شهیدان در...
بیشتر بخوانید

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۲٫۱۲٫۰۷)
  جلسه هفتگی هفتم اسفند سال ۱۳۹۲ با سخنرانی حاج آقا فیضی زاده و مداحی حاج آقا داوری و کربلایی محسن عاشقی و کربلایی حسین بخشی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی...
بیشتر بخوانید

جلسه هفتگی هیئت جوانان منتظر مراغه ( ۹۲٫۱۱٫۱۶)
  جلسه هفتگی ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۲ با سخنرانی حاج آقا رفیعی و مداحی حاج آقا داوری و کربلایی محسن عاشقی و کربلایی حسین بخشی در هیئت جوانان منتظر مراغه به صورت صوتی از سایت...
بیشتر بخوانید