دلنوشته

تبریک سال فاطمی
باز نوروزي ديگر و باز فاطميه‌ای ديگر و باز سالي جديد و بهاری ديگر در راه و باز امامي‌ منتظرتر از روزی ديگر و امسال نوروزی فاطمی داريم در نوروز فاطمی ايامتان خدايي و متعال...
بیشتر بخوانید

تنها تر شدیم….
کاش یاد بگیریم هر چیزی را آنقدر به زندگی‌مان وارد کنیم که جای آرامش و دوست داشتن‌های واقعی را نگیرد دنیای مجازی آمد تا خلا‌های دنیای واقعی را پر کند، آمد تا کار‌های‌مان ر...
بیشتر بخوانید

بای ذنب قتلت؟ (تصاویر نسل‌کشی توسط رژیم کودک‌کُش +۱۸ )
  مولای من! در روزگاری که حیات مستضعفین جهان لگد کوب ددمنشی و خوی وحشیگری نظام سلطه است و چشم جهانیان به ظهور منجی موعود دوخته شده تا به ظلم و تعدی و تجاوز در سراسر...
بیشتر بخوانید