ثواب زيارت امام حسين عليه السلام در روز عرفه

139110062961

حديث اول

 

محمد بن جعفر قرشى رزاز كوفى ، از دائى خود محمد بن الحسين بن ابى الخطاب ، از محمد بن اسماعيل ، از صالح بن عقبه ، از بشير دهان ، وى گفت :

 

محضر مبارك حضرت ابى عبد الله عليه السلام عرض كردم : بسا زيارت حج از من فوت شده پس در روز عرفه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام مى روم از نظر شما چه طور است ؟

 

حضرت فرمودند: اى بشير عمل نيك و پسنديده اى انجام داده اى ، هر مومن كه در غير روز عيد به زيارت قبر حسين بن على عليه السلام برود در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه باشد خداوند متعال ثواب بيست حج و بيست عمره قبول شده و اجر بيست بار جنگ با دشمنان خدا در معيت نبى مرسل يا امام عادل برايش مى نويسد.

 

و كسى كه در روز عيد به زيارت قبر مطهرش برود حق تعالى ثواب صد حج و صد عمره و صد بار جنگ با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل براى او منظور مى فرمايد.

 

و كسى كه در روز عرفه با عرفان به حق آن حضرت به زيارت قبر مطهرش برود خداوند منان ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار بار جنگ نمودن با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل به او مى دهد.

 

بشير مى گويد: محضرش عرض كردم : چگونه اين اجر و ثواب ها براى من باشد در حالى كه موقف را ترك كرده ام ؟

 

بشير مى گويد: پس از ايراد اين كلام حضرت نگاهى شبيه شخص غضبناك به من نموده سپس فرمودند: اى بشير هنگامى كه مومن به زيارت قبر حسين بن على عليه السلام در روز عرفه مى رود و در فرات غسل كرده و سپس به طرف آن حضرت متوجه مى شود خداوند متعال به هر قدمى كه وى بر مى دارد ثواب يك حج با تمام مناسك و اعمال آن را برايش ‍ منظور مى كند .

 

بشير مى گويد: بعد از اين كلام ، سخن ديگرى نمى دانم امام عليه السلام فرمودند مگر كلمه و ثواب غزوة را.

 

 

حديث دوم

 

پدرم و على بن الحسين و محمد بن الحسن رحمة الله عليهم جملگى از سعد ابن عبد الله ، از على بن اسماعيل بن عيسى ، از محمد بن عمرو بن سعيد زيات ، از داود رقى ، وى گفت :

 

از حضرت ابو عبد الله و ابوالحسن موسى بن جعفر و ابوالحسن على بن موسى عليه السلام شنيدم كه مى فرمودند:

 

كسى كه در روز عرفه به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام برود خداوند متعال او را مطمئن القلب مى گرداند

 

 

حدیث سوم

 

پدرم رحمة الله عليه و جماعتى از مشايخ و اساتيدم ، از محمد بن يحيى عطار، از حمدان بن سليمان نيشابورى ابى سعيد، وى گفت : عبد الله بن محمد يمانى ، از منيع بن حجاج ، از يونس بن يعقوب بن عمار، از حضرت ابى عبد الله عليه السلام ، حضرت فرمودند:

 

كسى كه در عرفات روز عرفه را درك نكرد ولى آن را كنار قبر مطهر حضرت امام حسين عليه السلام درك نمايد، عرفه از او فوت نشده است و خداوند متعال ابتداء كسانى را كه در كنار قبر آن جناب هستند مورد نظر و التفات قرار بده بعد به اهل عرفات نظر نموده و با ايشان انس مى گيرد.

 

 

 

حدیث چهارم

 

پدرم رحمة الله عليه و على بن الحسين ، از سعد بن عبد الله ، از احمد بن محمد بن عيسى ، از محمد بن خالد برقى ، از قاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد، از جدش حسن ، از يونس ‍ بن ظبيان ، وى مى گويد:

 

حضرت ابو عبد الله عليه السلام فرمودند:

 

كسى كه حضرت امام حسين عليه السلام را در نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه در يكسال زيارت كند خداوند متعال ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول به وى داده و هزار حاجت از حوائج از حوائج دنيا و آخرتش را روا مى سازد.

 

 

حدیث پنجم

 

محمد بن الحسن بن الوليد، از محمد بن الحسن الصفار، از احمد بن محمد ابن عيسى ، از محمد بن خالد برقى ، از حنان بن سدير، از پدرش ، ازحضرت ابى عبد الله عليه السلام ، حضرت فرمودند:

 

زمانى كه روز عرفه فرا برسد خداوند متعال به زوار قبر حضرت ابى عبد الله الحسين عليه السلام توجه نموده پس به ايشان مى فرمايد:

 

از ابتداء شروع به عمل نمائيد زيرا شما را آمرزيدم سپس با اهل عرفات انس مى گيرد

 

 

 

حدیث ششم

 

حمد بن جعفر، از محمد بن الحسين ، از كسى كه نامش را برده ، از عمر بن الحسن العزرمى ، از حضرت ابى عبد الله عليه السلام وى مى گويد: از آن حضرت شنيدم كه مى فرمودند:

هنگامى كه روز عرفه مى رسد خداوند متعال به زوار قبر حضرت امام حسين عليه السلام نظر فرموده و مى فرمايد: برگرديد آنچه از افعال و گناهان گذشته شما است آمرزيدم و از روزى كه مراجعت مى كنند تا هفتاد روز هيچ گناهى از ايشان ثبت و ضبط نمى شود.

 

 

 

حدیث هفتم

 

پدرم و جماعتى ، از اصحاب و يارانم رحمة الله عليهم از محمد بن يحيى و احمد بن ادريس جملگى از عمركى بن على ، از يحيى (يعنى خادم حضرت ابو جعفر ثانى عليه السلام ) از محمد بن سنان ، از بشير دهان ، وى مى گويد:

 

از حضرت ابو عبد الله( عليه السلام (هنگامى كه در حيره نزول اجلال فرموده و جماعتى از شيعه محضر مباركش بودند گفتارى شنيدم كه شرحش چنين است :

 

حضرت روى مباركشان را به من نموده و فرمودند:

 

اى بشير امسال به حج رفتى ؟

 

عرض كردم : فدايت شوم ، خير، ولى در روز عرفه به زيارت قبر حسين بن على عليه السلام رفتم .

 

حضرت فرمودند:

 

اى بشير به خدا قسم آنچه از اجر و ثواب براى اصحاب مكه (حاجى ها) در مكه مى باشد از تو فوت نشده .

 

عرض كردم : يعنى در اين زيارت من اجر و ثواب و وقوف به عرفات بوده ؟ برايم فرموده خود را تفسير بفرمائيد:

 

حضرت فرمودند:

 

اى بشير وقتى يك نفر از شما كنار فرات غسل نمود و سپس به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام رفت در حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطلع باشد البته خداوند متعال به هر قدمى كه وى از زمين بلند مى كند و سپس آنرا بر زمين مى نهد اجر صد حج و صد عمره قبول شده مى دهد و اجر صد جنگ كه وى در معيت نبى مرسل با دشمنان خدا و رسول او نموده را برايش منظور مى فرمايد. اى بشير: بشنو و به كسانى كه قلبشان ظرفيت پذيرش آن را دارد برسان و بگو:

 

كسى كه امام حسين عليه السلام را در روز عرفه زيارت كند مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده .

 

 

 

حدیث هشتم

 

محمد بن عبد المومن رحمة الله عليه ، از محمد بن يحيى ، از محمد بن الحسن الصفار، از احمد بن محمد الكوفى ، از محمد بن جعفر بن اسماعيل العبدى ، از محمد بن عبد الله بن مهران ، از محمد بن سنان ، از يونس بن ظبيان ، از حضرت ابى عبد الله عليه السلام حضرت فرمودند:

 

كسى كه در روز عرفه قبر حضرت حسين بن على عليه السلام را زيارت كند خداوند متعال ثواب هزار هزار (يك ميليون ) حج كه با حضرت قائم عليه السلام بجاى آوردند را براى وى منظور مى فرمايد و اجر هزار هزار عمره كه با حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله انجام گيرد را به وى داده و همچنين ثواب آزاد نمودن هزار هزار عبد را به او اعطاء كرده و اجر كسى كه هزار هزار دو بار اسب را در راه خدا انفاق كرده است را به وى عنايت مى فرمايد و حق تعالى از وى به اين عبارت نام مى برد: عبدى الصديق آمن بوعدى و فرشتگان درباره اش چنين تعبير مى كنند: فلان صديق ، زكاه الله من فوق عرشه .

 

و در زمين كروب ناميده مى شود.

 

 

 

حدیث نهم

 

پدرم رحمة الله عليه ، از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عيسى ، از محمد بن اسماعيل بن بزيع ، از صالح بن عقبه ، از بشير دهان ، وى مى گويد: حضرت جعفر بن محمد عليه السلام فرمودند:

 

كسى كه در روز عرفه قبر مطهر حضرت حسين بن على عليه السلام را زيارت كند در حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطلع باشد خداوند ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جنگى كه در معيت نبى مرسلى انجام داده را برايش مى نويسد. و كسى كه روز اول ماه رجب آن جناب را زيارت كند خداوند منان البته او را مى آمرزد.

 

منبع:تبیان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *