۱۱۰شرف – القاب امیرالمومنین و شأن صدور آن

00o

 

“شیعتنا جزء منا خلقوا من فضل طینتنا یسووهم ما یسوونا و یسرهم ما یسرنا”

 

امام صادق(علیه السلام)می فرماید:شیعیان ما جزیی از ما هستند و از اضافه طینت ما خلق شده اند،آنچه ما را ناراحت می کند و آنچه ما را مسرور می کند آنان را نیز همینطور(بحارالانوار ج۶۵ص۲۴)

 

عمر ما شیعیان را با محاسبه ساعاتی که در یاد اهل بیت پیامبر مکرم(صلوات الله علیه واله)باشیم می توان محاسبه کرد .

 

برای به دست آوردن ارزش و بهای حقیقی سال و ماه و روزمان لحظاتیرا باید محاسبه کنیم که نام های مقدس محمد و علی و فاطمه و یازده امام از فرزندانشان در آنها درخشیده است.

 

باید ساعاتی را به شماره آوریم که نام اربابمانحسین روحی فدا به آنها جان داده است و باید روزهایی را به حساب آوریم که با یاد مهدی صاحب الزمان سپری کرده ایم.

 

در این دفتر سعی شده القاب ونام های مبارک حضرت امیرالمومنین را با مختصر توضیح وعلت مزین شدن نام مبارکشان به این القاب با ارائه سند از کتب مخالفین و اهل عامهرا بیان کنیم و امیدوارم این کتاب برگ زرینی شود بر دفتر طلایی افتخارات شیعه حضرت حیدر و اسباب خشنودی صاحب عصر را فراهم اورد و خاری شود بر چشم منکران فضائل مولا اسد الله الغالب علی ابن ابیطالب.

 

نام شریفش علی و نسب مطهرش ابن عمران (ابوطالب) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف

 

کنیه ایشان اباالحسن

 

در ادبیات وفرهنگ اعراب،لقباسمی به غیر از اسم اصلی شخص ونامی است که کسی به ات شهرت می یابد،لقب بر مدح یا ذم شخص اشاره دارد.

 

کنیه نیز به جهت احترام وابراز شخصیت به شخص اطلاق میشود که معمولا برحسب فرزند ذکور بزرگ آن شخص معیین می شود. مانند کنیه مطهر امیرالمومنین که بنام فرزند ارشد ایشان امام حسن به اباالحسن معروف شدند.

 

گاهی آن اسم به قدری شرافت پیدا می کند که حتی سال ها بعد نیز اگر آن اسم بر شخص مبارکی اطلاق شد آن کنیه نیز بر او وارد می شود مانند امام رضا روحی فدا که علی نام داشتند وپسر بزرگی بنام حسن نداشتند ولی به کنیه اباالحسن معروف بودند.

 

حتی در تاریخ امده که رسول اکرم افرادی را که نیز فرزندی نداشتند با کنیه خطاب قرار میدادند تا بر ایشان احترام باشد حتی برخی کنیه ها نیز به جهت مذمت افراد در برخی سکرات ملموس ایشان مشخص میشد مانند “عمرو بن هشام بن مغیره”که به اباجهل معروف شد.

 

القاب شریف حضرت علی در تاریخ بیش از هزار عنوان ذکر شده.

 

ابن شهر آشوب مازندرانی و شاگرد شیخ معظم طبرسی (صاحب تفسیر مجمع البیان) در کتاب مناقب خویش بیش از هشتصد و پنجاه لقب برای حضرت علی ذکر کرده اند.

 

نام مبارکشان در قرآن :علی

 

در انجیل:ایلا

 

در تورات:بری

 

در زبور:اری

نزد کاهنان:بوئی

نزد هندیان:کبکر

 

نزد رومیان:بطرسیا

نزد ترکان:بثیر

نزد حبشیان:بثیرک

نزد پدرش:ظهیر

 

در این مجموعه سعی شده به حساب ابجد بنام مبارک حضرت علی ، یکصد و ده لقب از القاب ایشان را که فخری برای شیعیان آن حضرتش می باشد را بیان کنیم.

 

 

۱)امیرالمومنیین

 

این لقب خاصه ومنحصرا برای مولا علی است وحتی امامان معصوم را نیز نمی توان به این نام خواند.

 

در معانی الاخبار به نقل از جابربن یزید نقل شده:روزی از امام صادق روحی فدا پرسیدم چرا علی را امیرالمومنین نامیدند؟

 

امام فرمود:چون برای مومنان دانش می اورد،ایا قران نخوانده ای می فرمایید “ونمیر اهلنا” وما برای خانواده خود اذوقه می اوریم.

 

واشاره به داستان حضرت یوسف کردند که برای خانواده خود آذوقه می رساند و فرمودند حضرت علی را زیرا “میرة العلم” (خوراک علم رساندن) است امیر المومنین نامیدند و عالمان از علم او بهره می برند وعلمی را که از او گزفته اند بکار می برند.

 

 

۲)وصی

 

وصی به ابجد برابر ۱۰۶ میباشد.

 

این عنوان و لقب مولا در همان روزگاران حیات پیامبر خدا برای مولا علی رایج بود و دوست و دشمن از این عنوان برای مولا اگاهی داشتند.

 

مثلا در جنگ جمل جوانی از بنی ضبه از زمره جملیان بود از سپاه بیرون امد وگفت:

 

ما بنی ضبه دشمنان علی هستیم،انکه از قدیم وصی شناخته می شد

 

در تاج العروس گفته شده:وصی بر وزن غنی لقب علی(ع) است

 

در لسان العرب نیز به ماده وصی رجوع کنید.

 

 

۳)ابو تراب

 

ابوتراب به معنای پدر خاک یا دمساز خاک یا پدر خاکیان است

 

شاعر بزرگ شیخ کاظم ازری گوید:

 

لم تکن هذه العناصرالامن هیولاه حیث کان اباها

 

این عناصر چهارگانه از ماده او به وجود امدند،زیرا که او پدر عناصر است.

 

شیخ علاالدین سکتواری از بزرگان اهل سنت در “محاضرة الاوائل” صفحه ۱۱۳ می گوید:

 

نخست کسی که به کنیه “ابوتراب” نامیده شد علی بن ابیطالبرضی الله عنه است.

 

این کنیه را رسول خدا زمانی به او داد که دید او بروی زمین خوابیده و خاک بر پهلوی او نشسته وزیر سرش بالشی از خاک است.

 

پس از روی لطف و مهربونی به او فرمود :برخیز ای ابوتراب!!

 

از ابن عباس نقل شده :پیامبر به این خاطر به علی (ع) ابوتراب گفت زیرا او صاحب زمین و حجت خدا بر اهل آن پس از رسول خداست و بقای زمین و آرامش آن به اوست و چون روز قیامت شود اشخاص کافر گویند کاش ما ترابی بودیم یعنی از شیعیان ابوتراب بودیم.

 

علامه مجلسی(ره) می گوید:مولا علی در برابر فرمانهای خدا بسیار متواضع بود و شیعیان او نیز در برابر فرامین حضرت خاشع و تسلیم بودند تراب نامیده شدند و ایشان را ابوتراب نامیدند.

 

 

۴)ابو ریحانتین

 

این کنیه را پیامبر مکرم برای ایشان قرار دادند و به معنای پدر دو ریحانه بهشت است و دو ریحانه بهشتی رسول خدا حسنین هستند.

 

 

۵)الانزع البطین

 

انزع از ماده «نزع» به معنای کسی که موی جلوی سر او ریخته شده باشد و به معنای کنده شدن وبریده شدن از چیزی می باشد.

 

بطین از ماده «بطن» به معنای کسی که شکم بزرگ دارد

 

ولی معانی بالا در لغت چنین است ودر ادبیات عرب به گونه ای دیگر تفسیر میشود

 

مولا علی تمام عمر شریف خود را در جنگ و با کفار و مخالفان می گذراند و همیشه لباس رزم و کلاخود به سر داشت و این باعث شده بود که موهای جلوی سر مبارکش بریزد، و به قدری ایشان بروی اسب برای جهاد می نشستند که زره بر سینه مبارک او فشار می اورد و شکم ایشان برآمده شده بود ولی پیامبر وقتی این لقب را برای ایشان برگزید فرمود:

 

یا علی تو از شرک و گناه بریده شده ای پس أنزع هستی و باطنت از علم سرشار هستی چون من شهر علمم و تو دروازه ان پس البطین هستی.

 

علامه سبط ابن جوزی گوید:او را بطین گویند زیرا باطنش از علم سرشار بود و أنزع گویند زیرا از شرک بریده بود!

 

ابن اثیر عینا همین جمله را اورده و تاکید می کند:

 

رسول خدا فرمود:ای علی خداوند تو را و خاندان و شیعیان تو را امرزیده پس مژده باد تو را که أنزع هستی و از علم سرشاری ای بطین.

 

 

۶)قضم

 

یکی از القاب حضرت علی “قضم” می باشد به معنای کوبید.

 

هشام از امام صادق روحی فدا نقل می کند که پرسیدم چرا مولا را به این لقب می خواندند؟

 

امام فرمود در اغاز بعثت مشرکان به کودکان خویش اموخته بودند که به طرف پیامبر سنگ پرتاب کنند و به حضرت اسیب برسانند،روزی علی (ع)از این ماجرا باخبر شدند.

 

آن زمان ایشان نوجوان بودند به پیامبر فرمود:پدر و مادرم به فدایت هرگاه از منزل خارج شدید بگویید تا من هم با شما همراه شوم.

 

روزبعد پیامبر از منزل خارج شد وعلی نیز همراه ایشان بود.

 

کودکان مانند عادت هر روز شروع به سنگ پرانی کردند مولا علی با دیدن این صحنه به سوی انها حمله ور شد و به انها سیلی میزد تا پراکنده شدند انان گریه کنان نزد پدران خود رفتند و میگفتند:

 

“قضمنا علی قضمنا علی”(علی ما را کوبید،علی ما را زد) بحارالانوار ج۲۰ص۶۷

 

 

۷)خدن رسول الله

 

خدن به معنای ر فیق و دوست نزدیک میباشد

 

در ادبیات عرب خدن به یاری نزدیک و همراه صمیمی گویند

 

تاریخ شاهد است که یاری و همراهی صمیمی تر از مولا علی نزد پیامبر نبود.

 

 

۸)امیرالنحل

 

نحل به معنای زنبور عسل است

 

شاعری گفته:

 

ولایتی لامیر النحل تکفینیعندالممات وتغسیلی و تکفینی

 

وطینتی عجنت من قبل تکوینیمن حب حیدر کیف النار تکوینی

 

علامه سبطابن جوزی گوید: مؤمنان مانند زنبور عسل هستند زیرا زنبور عسل چیز پاکیزه میخورد وچیز پاکیزه می نهد وعلیامیر پاکیزگان است.

 

۹)امیرالحاجی

 

سال نهم هجری در ماه ذی الحجة خداوند برخی موازین شرعی را بر پیامبر خدا نازل کرد که موضوع ان در رابطه با مشرکان بود.پیامبر اول ابوبکر را مأمور ساخت تا با مسلمانان مراسم حج بگذاردو ایات نخستین سوره برائت را برای مکیان بخواند ولی او هنوز از مدینه دور نشده بود که جبرییل نازل شد و به پیامبر عرض کرد خدا فرموده: ای پیامبر یا خودت یا مردی از جنس خودت را به این کار مامور کن.(بحارالانوار ج ۲۱ ص۲۷۳،تفسیر عیاشی ج۲ص۷۳)

 

رسول خدا ناقه عضباء(غضبا) را به مولا علی داد و اورا به دنبال ابوبکر فرستاد و فرمود او را مخیر کن در همراهی تو یا بازگشتن به مدینه.

 

ابوبکر بعد از مراجعه به نزد رسول خدا رفت و گفت من را به کاری مامور کردی که به ان فخر فروختم ولی در نیمه راه مرا ذلیل و خوار کردی ایا این از جانب خودت بود؟

 

رسول خدا فرمود هرچه گفنم وکردم از جانب خدا بود و خدا من یا کسی از جنس و مانند من را به این کار مامور کرده بود و او کسی نیست جز علب ین ابیطالب.

 

از هنگامی که علی به مکه رفته بود از فراق او اثار حزن برصورت مبارک پیامبر ظاهر گشته بود صحابه با خود گفتند :شاید خبر فوت ان حضرت از اسمان رسیده باشد ،ابوذر از رسول خدا علت را جویا شد و رسول خدا فرمود: از مفارقت علی من اندوهگینم.

 

 

۱۰)امین الله

 

شیخ کلینی (ره)صاحب اصول کافیاز امام صادق نقل می کند:

 

که امام فرمود چه کسی پس از پیامبر امانت دار خدا ورسولش بود جز علی واولادش.

 

حضرت علی فانی در حق و دلسوخته خلق بود و نسبت به دین خدا و حقوق مسلمانان امانتدار بود.

 

او امین حق در میان خلق و حجت او بر همه خلائق بود.

 

از این جهت او را امین الله خوانند.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *