چرا شهوت آفریده شده است ؟

pasokh02

چرا خداوند شهوت را در انسان قرار داد و چرا حالا که آن را قرار داده است نمی توانیم آن را اعمال کنیم؟

در پاسخ به مطالب ذیل توجه کنید :
۱-همه نیروها و نیازهایی که از طرف خداوند به طور طبیعی در وجود انسان قرار داده به جا و مثبت و مطلوب است و فقدان هر کدام زندگی انسان را دچار اختلال و مشکلات فراوانی می سازد .

 

۲- شهوت جنسی برای تداوم نسل انسان و قوام بخشیدن و استمرارحیات انسان لازم و ضروری است و بدون آن حیات بشری و اجتماع انسانی بقا و دوامی ندارد . این نیرو اگر در جا و محل مناسب خود و در حوزه دستورات دین و شرع به کار گرفته شود مفید و آرامبخش و لذت افرین است و اگر از کنترل خارج گردد و از به طور نامشروع و غلط استفاده شود موجب ناهنجاری های روانی و روحی فراوان فردی و اجتماعی و فرهنگی و عامل کیفر و عذاب اخروی است .

 

۳- نیروی شهوت و گرایش جنسی از امور و گرایشات طبیعی در وجود بشر است، که اصطلاحاً «غریزه جنسی» نامیده می‌شود. اما برخی از دانشمندان به کاربردن «غریزه» را در مورد انسان نادرست می‌داند زیرا غریزه شامل ویژگی‌هایی است که در مورد انسان صادق نیستند. رفتارهای غریزی رفتارهای ارثی و خودکار هستند که یادگیری در آن تاثیر ندارد و تحت تاثیر ژن‌ها بروز می‌کنند، این رفتارها تغییر ناپذیراند و در تمام افراد یک نوع یکسان بروز می‌کنند.
به طور مثال تمام افراد یک نوع پرنده در زمان خاص و به شکل خاص رفتاری را انجام می‌دهند مثلا لانه سازی می‌کنند که یادگیری در آن تاثیر ندارد. اما گرایش جنسی در انسان یک میل انگیزشی است که یادگیری در آن نقش دارد، تحت تاثیر نگرش‌ها، پیش‌بینی‌ها و انتظارات شخص است، باورها، تصورات، فرهنگ و جامعه در آن اثر دارد پس نمی‌توان آن را غریزی دانست بلکه یک گرایش انگیزشی است۱٫
۲- اسلام بسیار به مسأله ازدواج اهمیت داده و راه‌ قانونی برای برطرف کردن نیاز جنسی در اختیار بشر قرار داده است و مردم را به رفتن از این راه سفارش نموده، و عزلت گزینی و سرکوب کامل غریزه جنسی را محکوم کرده است.
دلیل این امر هم تا حدودی روشن است زیرا علاوه بر اینکه بقای نسل بشر بر ازدواج مبتنی است، ترک کامل اعمال جنسی بیماری‌های روحی و روانی را در پی دارد و به افسردگی و دلسردی انسان در زندگی منجر می‌شود۲٫

۴- آن چه از نظر اسلام مهم است کنترل رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج است . ما معمولا در مورد همه رفتارهای جنسی که خارج از چارچوب ازدواج صورت می‌گیرد، یک عنوان کلی به کار می‌بریم که بر گرفته از شرع است و آن «شهوت گرایی» است. هر چند اصطلاح شهوت دو معنای عام و خاص دارد۳٫ شهوت به معنای عام به هر نوع تمایل گفته می‌شود ولی شهوت به معنای خاص به تمایل جنسی گفته می‌شود. اضافه کردن پسوند «گرایی» به شهوت نشان دهنده تمایل زیاد انسان به این نیاز است.
۴- «شهوت‌گرایی» یعنی انجام رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج شرعی و عرفی، پیامدها و اثرات منفی زیادی دارد که در زیر به بیان برخی از آنها می‌پردازیم:
الف- کاهش عقل ، شهوت گرایی عقل انسان را کم می‌کند، در حالیکه تمایز انسان از حیوانات به عقل اوست. دنیای امروز را نیز جهان حاکمیت عقل خوانده‌اند. بنابر این اگر شهوت‌گرایی و رفتارهای جنسی عقل انسان را ضعیف کند خسارت بزرگی به او می‌زند. در اینجا دو سئوال مطرح می‌شود:

۱ـ چه کسی گفته شهوت عقل انسان را کم می‌کند؟
۲ـ چگونه شهوت‌گرایی عقل انسان را کم می‌کند؟ چه اتفاق می‌افتد که با پیروی از غریزه جنسی عقل انسان کم می‌شود؟
پاسخ به سئوال اول را در قالب سخنان بزرگان دین می‌توان جستجو کرد. بی‌تردید سخنان بزرگان دین برای خوانندگان این مقاله که دیندار هستند قانع کننده است. روایات متعددی نشان ‌می‌دهند که شهوت‌گرایی باعث کمبود عقل یا ضعف عقل انسان می‌گردد.
حضرت علی (ع) در باره مذمت فرد شهوت ران فرمود: «قد خرقت الشهوات عقله و أماتت قلبه و ولهت علیها نفسه۴» شهوت‌ها پرده عقل او را پاره کرده و دل او را میرانده است روانش سرگردان و متحیر گشته است. «من لم یملک شهوته لم یملک عقله۵»
کسی‌که نتواند شهوت خود را مهار کند و مالک آن گردد، کنترل خود بر عقل خویش را نیز از دست خواهد داد. از دیدگاه امام علی‌(ع) عقل و شهوت در مقابل هم قرار دارند و متضاد هستند بنابراین با تسلط شهوت بر وجود انسان عقل او ضعیف خواهد گشت و همچنین با نیرو گرفتن عقل در انسان شهوت در او رو به ضعف و کاهش خواهد گذاشت: «العقل و الشهوة ضدان و مؤید العقل العلم و مزین الشهوة الهوی و النفس متنازعة بینهما فایهما قهر کانت فی جانبه۶» یعنی عقل و شهوت ضد هم هستند علم پشتیبان عقل و هوس حمایت‌گر شهوت است و نفس در حالت کشمکش بین انتخاب عقل و شهوت است هر کدام از شهوت و عقل غلبه کند روان انسان نیز در آن سو قرار خواهد گرفت یعنی به سمت خواسته‌های یکی از آنها حرکت خواهد کرد.

در ادامه همین سخن می‌گوید:
«ذهاب العقل بین الهوی و الشهوة۷» از بین رفتن عقل در اثر هوس‌رانی و شهوت‌گرایی رخ می‌دهد.
علمای اخلاق اسلامی نیز به این واقعیت اشاره کرده‌اند؛ ملا احمد نراقی (ره) می‌فرماید: «عقل که کارفرمای مملکت بدن است به واسطه شهوت مقهور و منکوب می‌گردد۸»

امام خمینی (ره) به عنوان یک عالم اخلاق، حکیم و عارف نیز به این واقعیت اشاره کرده است: «کدورت و ظلمت هوای نفس تمام انوار عقل و ایمان را خاموش کند۹» گرچه امام خمینی در این کلام تعبیر هوای نفس را به کار برده است ولی شهوت‌گرایی نیز نوعی از پیروی هوای نفس است.
تا اینجا به سئوال اول پاسخ داده‌‌ایم که چه کس یا کسانی گفته که شهوت‌رانی یا پیروی زیاد از غریزه جنسی عقل را کاهش می‌دهد.

 

اما پاسخ به سئوال دوم که چگونه شهوت گرایی عقل را ضعیف می‌کند؟

منظور از ضعیف شدن عقل نمی‌تواند معانی زیر باشد:
ـ «هرکس شهوت رانی کرد، عقلش ضعیف شود مثلا خل یا دیوانه می‌شود». این معنا نمی‌تواند منظور باشد زیرا خیلی از افراد شهوت ران خیلی هم با هوش و زرنگ هستند.
ـ «هرکس پیرو شهوت شد، دیگر نمی‌تواند طرح و نقشه بریزد». این معنا نیز نمی‌تواند مورد نظر باشد زیرا بسیاری از افراد پیرو شهوت خیلی طرح‌ها و نقشه‌های پیچیده برای به دست آوردن لذت جنسی می‌کشند و پیاده می‌کنند.
ـ «هر کس شهوت رانی کرد نمی‌تواند مسائل عقلی را حل کند مثلا نمی‌تواند مسأله‌های ریاضی را حل کند» این معنا نیز نمی‌تواند منظور باشد زیرا دانشجویان علوم ریاضی و عقلی مبتلا به شهوت‌رانی، مسائل نظری و عقلی خود را نیز خوب حل می‌کنند.
همچنین اگر کسی به غریزه جنسی رو آورد اینگونه نیست که دیگر ذهنش نتواند مطالب را به خاطر بسپارد. این هم نمی‌تواند منظور باشد.

پس منظور از ضعف عقل که شهوت باعث آن می‌شود چیست؟
برای اینکه بفهمیم چگونه شهوت‌رانی عقل را ضعیف می‌کند، نخست بدانیم منظور از عقل در آموزه‌های دینی چیست سپس ضعف و ناتوانی آن را درک کنیم.

 

معنای اول کاهش عقل
در حدیثی از ابی عبد الله (ع) آمده است که فرمود:
« قال قلت له ماالعقل قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، قال قلت فالذی کان فی معاویه فقال تلک النکراء تلک الشیطنه و هی شبیهه بالعقل و لیست بالعقل۱۰»
عقل آن است که خداوند در سایه آن عبادت شده و بهشت به وسیله آن کسب شود، راوی می‌گوید پس آنچه که در اختیار معاویه بود چیست؟ امام می‌فرماید «نکراء» است یعنی بدل عقل است یعنی در واقع شیطنت و در ظاهر شبیه به عقل است ولی در واقع عقل نیست. شهوت رانی، عقل از سنخ عقل معاویه را ضعیف نمی‌کند اگر می‌کرد مال معاویه هم ضعیف می‌شد.

پس در واقع آنچیزی را که شهوت رانی ضعیف می‌کند یک نیروی تفکر منطقی است که انسان را به سعادت نزدیک می‌کند. افرادی که خداوند را پرستش می‌کنند اینگونه عقل دارند که با خود می‌اندیشند که این جهان بسیار پیچیده و پر رمز و راز حتما سازنده و خالقی دارد، و گرنه ممکن نبود ساختمان گیاهان، جانداران، حیوانات و انسان این قدر با سازماندهی پیچیده ساخته شود به طوری که تنها در مغز انسان بیست و پنج میلیارد سلول مغزی برای انجام کارهای مختلف وجود دارد۱۱ و یگ گیاه برای رشد خود به آب، خاک، هوا (اکسیژن)و نور خورشید نیاز دارد که این امر نظم و سازماندهی بین عناصر مختلف در زمین را نیاز دارد و این نشان دهنده خالق مقتدر واحد است. چنین سازنده قابل تقدیر و ستایش است. زیرا اگر انسانی یک دستگاه الکتریکی خیلی پیچیده بسازد چگونه ما همه از او تعریف و تمجید می‌کنیم و حرف او به سر زبان‌ها می‌افتد. خداوندی که میلیاردها دستگاه پیچیده ساخته است چرا او را تعریف نکنیم از او تمجید نکنیم. تعریف و تمجید از او همان عبادت و ستایش پروردگار است.

فردی که به شهوت رانی می‌پردازد چنین طرز تفکری در او ضعیف می‌شود و این به معنای ضعف عقل معنوی اوست. زیرا چنین فردی مدام به این می‌اندیشد که انرژی جنسی‌اش را چگونه تخلیه کند، چگونه و از چه طریقی به جنس مخالف مورد نظر خویش دست یابد و غریزه جنسی خود را چگونه ارضاء کند. در واقع ضعیف شدن عقل به این معناست که فرد شهوت‌ران فکر و ذکرش به دنبال شهوت می‌رود. به مرور زمان تصورات، خیالپردازی‌ها، داستان‌ها، صحبت‌ها، رفتار و نگاهش به مسایل جنسی منحصر می‌شود و نیروی عقلش از فعالیت اصلی خود باز می‌ماند.

 

معنای دوم کاهش عقل
عقل در منابع اسلامی به عنوان تشخیص دهنده خوبی وبدی (حسن و قبح) نیز مطرح شده است. فرد عاقل خوب و بد را تشخیص می‌دهد. خوب یعنی چیزی که مصلحت و سعادت آینده دور و نزدیک فرد را تامین کند، بد یعنی چیزی که به مصالح آینده زندگی فرد ضرر وارد سازد. این قانون کلی عقلی است. اما در مقام عمل هر فرد در موقعیت‌های مختلف زندگی باید خودش با عقل خودش تشخیص دهد که چه کار مصلحت آینده او را تامین می‌کند و چه کاری به سعادت او در آینده ضرر می‌زند.
فرد شهوت‌ران چنین قوه تشخیص را از دست می‌دهد. زیرا عقل که ابزار تشخیص است آزاد نیست و نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند. بلکه اسیر است فرمانش در اختیار شهوت قرار گرفته است. بنابراین به کاری رو می‌آورد که بیشتر شهوت‌ و نیاز جنسی را بر آورده سازد. ذهنی که درگیر شهوت باشد به جای پرداختن به هدف زندگی و برنامه‌های مفید زندگی خود، بیشتر در صدد ارضای این گرایش است. لذا خوبی‌ها و بدی‌ها از نظر او مخلوط می‌شود. در جایی که دیگران به همسر پاک و عفیف تمایل دارد، او به افراد بی‌باک و آلوده تمایل پیدا می‌کند. به جای اینکه افراد درست کار و پاک دامن را دوست باشد، به افراد آلوده و منحرف جنسی علاقه پیدا می‌کند. اینها نشانه‌های از نداشتن قوه تشخیص خوب و بد است. و این همان ضعف و کاهش عقل است.
ب- ضعف اراده
شهوت رانی اراده انسان را ضعیف می‌کند. برای فهم این مطلب، نخست باید بدانیم اراده چیست. منظور از اراده در اینجا به معنای تصمیم و عزم است۱۲ بنابراین انسان با اراده کسی است که با سنجش جوانب کار و بررسی نقاط مثبت و منفی یک عمل تصمیم می‌گیرد که آن را انجام دهد و در راه انجام آن هیچ چیزی مانعی او نمی‌شود. ولی انسانی که اراده ضعیف دارد امروز تصمیم می‌گیرد که فردا فلان کار را انجام دهد ولی وقتی زمان عمل می‌رسد سستی دامنگیر او شده به بهانه‌های مختلف از انجام آن سر باز می‌زند. دانشمندان در تعریف اراده می‌گویند: «اراده عبارت است از قدرت و قوه درونی که انسان مختاری را به کار معینی وادار می‌کند لذا اعمال ارادی آن دسته اعمال هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می‌شود۱۳».
با توجه به این بیان اراده برای انسان خیلی مهم است. امام خمینی از اساتید خود این مسأله را بیان می‌کند که انسانیت انسان به اراده اوست و هر کس به هر درجه‌ای که از اراده برخوردار باشد، به همان میزان انسان است: «بعضی از مشایخ ما می‌گویند: عزم جوهره انسانیت است و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم است۱۴».
شهوت گرایی اراده را از انسان سلب می‌کند و فرد شهوت‌گرا آن جدیت و تصمیم در انجام کارها را از دست می‌دهد، کارهایش به تاخیر می‌افتد، همواره با مقداری زیادی از کارهای عقب افتاده سر و کار دارد، بارها تصمیم می‌گیرد که کارهایی بخصوصی را انجام دهد ولی در موقع عمل از نظر روحی و روانی حال و توان ندارد که آن را انجام دهد. لذا فرصت‌های زیادی را در زندگی از دست می‌دهد. در زندگی موفق نیست. بی‌حال و بی‌انرژی است. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «من قوی هواه ضعف عزمه۱۵» هرکس هوا و هوسش (شهوت) زیاد شد اراده و عزمش ضعیف می‌شود. در جای دیگر می‌فرماید: «ما رفع امرءا کهمته، و لا وضعه کشهوته۱۶»
هیچ چیزی به اندازه همت و اراده فرد او را بالا نمی‌برد و هیچ چیزی مانند شهوت کسی را زمین نمی‌زند. پس شهوت بر خلاف همت و اراده در فرد عمل می‌کند. امام خمینی نیز به این واقعیت اشاره دارد: «جرئت بر معاصی کم کم انسان را بی‌عزم می‌کند و این جوهر شریف را از انسان می‌رباید، گوش کردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان کند۱۷».
ج- مشکلات روحی و روانی
فردی که شهوت گراست ممکن است در ابتدای کار از نظر روانی سالم باشد ولی مدتی که در پی ارضای غریزه جنسی افتاد، هم و غمش ارضای این غریزه شد، مشکلات روحی و روانی پیدا می‌کند. اصولا از آنجا که انرژی جنسی با هورمون‌های مغزی انسان سر و کار دارد تا جایی که برخی فیزیولوژیست‌ها (اشمیت) برخی از هورمون‌ها را اساس رفتار جنسی انسان می‌داند۱۸

از سوی دیگر بسیاری از غدد درون ریز رابطه تنگاتنگ با اعصاب و روان انسان دارد مثلا هیپوتالاموس و هیپوفیز به عنوان دو بخش کلیدی از مغز انسان را می‌توان مهمترین غدد درون ریز بدن دانست۱۹ بنابراین اختلال در کنش و عملکرد هورمون‌ها می‌تواند اعصاب و روان فرد را تحت تاثیر قرار داده و باعث اختلال در آنها گردد. پژوهش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که «افراط در توجه به غریزه جنسی نه تنها آثار سوء اجتماعی بر جای می‌گذارد، بلکه گذران زندگی انسان را از حالت طبیعی خارج ساخته و بر روح و جسم انسان اثری مخرب خواهد داشت۲۰».

کسانی که شهوت‌گرا هستند، در واقع مدام به دنبال لذت هستند تا زمانی که به لذت جنسی نائل می‌شوند ممکن است برایشان خوش بگذرد اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که انسان همواره به خواسته‌های جنسی دست‌رسی ندارد در این صورت دچار شکست، ناکامی و سرخوردگی می‌شود. آنان جامعه، قانون، علمای دین و صدها مسائل دیگر را مانع رسیدن به خواسته‌های جنسی خود می‌دانند در نتیجه با همه در می‌افتد به قانون و هنجارهای اجتماعی و رهبران جامعه فحش و ناسازا بار می‌کند و تداوم این وضعیت آنان را دچار مشکل روانی می‌کند. عقده‌ای می‌شوند، دچار افسردگی می‌گردند، بی‌بند و بار گشته و از مسیر سلامت خارج می‌شوند.

این واقعیت که شهوت‌گرایی به سلامت روان فرد آسیب می‌زند نه تنها در پژوهش‌های امروزی مطرح شده است بلکه آموزه‌های دینی اسلام نیز به این واقعیت اشاره دارند. امام علی (ع) می‌فرماید: «قرین الشهوة مریض النفس معلول العقل‏۲۱». کسی که مدام با شهوت همنشین شود و به دنبال شهوت باشد، روان بیمار و عقل مریض دارد. در جای دیگر آن حضرت می‌فرماید: «من غلبت علیه شهوته لم تسلم نفسه۲۲» کسی شهوت بر او غلبه نماید روان سالمی ندارد. ملا احمد نراقی می‌فرماید: «هرکه منقاد این شهوت گردد… و بسا باشد که دماغ او مختل و عقل او فاسد گردد۲۳». بنابر این رفتن در وادی تمایل جنسی و مدام به دنبال ارضای غریزه جنسی این اثر مخرب را بر روح و روان فرد بر جای می‌گذارد.
د- بیماری جسمی

یکی دیگر از پیامدهای شهوت‌گرایی این است که فرد شهوت‌گرا به بیماری‌های جسمی مبتلا می‌شوند این بیماری‌ها از چند طریق به وجود می‌آیند:

نخستین نوع بیماری‌های جسمی آنهایی هستند که از طریق مقاربت‌های نا سالم رخ می‌دهند. بیماری‌های نظیر ایدز، سفلیس و سوزاک. تا سال ۱۹۹۰ در آمریکا ۱۳۹۰۰۰ صد و سی و نه هزار مبتلا به ایدز شناسایی شده است تخمین زده می‌شود که در آمریکا تا تاریخ فوق حدود یک و نیم میلیون نفر آلوده به این ویروس باشد. بر اساس آمار ۶۰ در صد این آلودگی از طریق روابط جنسی ناسالم رخ داده است۲۴٫

نوعی دیگر، بیماری‌های است که از خود ارضایی ناشی می‌شوند؛ کمبود دید، اشکال در مشیمیه چشم، ضعف بدنی و سپس گرفتار شدن به بیماری‌های مختلف، ضعف حافظه، اختلال مغزی، لاغری، انزال زودرس، انزال دیررس، کوچک شدن بیضه‌ها، سرگیجه، تنگی نفس، خرابی اشتها، مشکل هضم، مالیخولیا (افسردگی» و گوشه گیری و… مشکلاتی است که افراد مبتلا به خود ارضایی به آنها گرفتار می‌شوند۲۵٫

نوع سوم بیماری‌ها از افراط در انجام عمل جنسی هر چند از طریق حلال رخ می‌دهد. زیرا فردی که در عمل جنسی افراط می‌ورزد، تمام انرژی و توان جسمی خود را صرف این کار می‌کند و جسمش ناتوان گشته و در برابر بیماری‌های مختلف آسیب‌پذیر می‌گردد.

ممکن است خوانندگان این مقاله به ذهنشان بیاید که مشکلات فوق برای کسانی است که عمل جنسی نامشروع دارند، اما نگاه کردن به فیلم‌ها و عکس‌ها این عواقب را در پی ندارد.!! پاسخ آنان این است که عکس‌ها و فیلم‌ها غریزه جنسی را در انسان فعال می‌سازد انسان را تحریک می‌کند و به وجد می‌آورد و این تحریکات روز به روز روی هم انباشته می‌شود و نیاز به ارضا پیدا می‌کند ارضای این تحریکات اغلب مشکل ساز است وقتی انسان زیاد تحریک می‌شود، برای ارضای آن یا دست به خود ارضایی می‌زند یا دنبال جنس مخالف می‌گردد که خود را ارضاء کند لذا آن پیامدهای شوم دامنگیرش می‌شود.
ه- مشکلات خانوادگی
کسانی که قبل از ازدواج فیلم‌های مبتذل یا عکس‌های سکسی مشاهده می‌کنند، معمولا بعد از ازدواج با همسر خود نمی‌تواند رابطه جنسی رضایت بخش داشته باشد و معمولا از همسر خود در مسائل جنسی راضی نیست۲۶٫

این نارضایتی می‌تواند به دو دلیل روانی و معنوی باشد؛ از نظر روانی فردی که عکس‌های جنس مخالف با قیافه‌های جذاب و شیک و متنوع می‌بیند و زمانی که با همسر خود می‌خواهد ارتباط جنسی بر قرار کند ناگزیر و به طور ناخود آگاه مقایسه انجام می‌دهد و می‌بیند که حتی برخی از ویژگی‌هایی را که در عکس‌ها و فیلم‌های مختلف مشاهده کرده ندارد، خود به خود از نظر روانی دچار مشکل می‌شود و علاقه‌اش با شریک زندگی‌اش کم می‌شود و در ارتباط با او کمتر احساس لذت می‌کند و آهسته آهسته دچار مشکلات خانوادگی می‌شود.

همچنین ممکن است در این فیلم‌ها و تصاویر کارها و حرکات جنسی را مشاهده کند و از همسر خودش انتظار داشته باشد که آن کارها را برای او انجام دهد. اما همسرش ممکن است این انتظار را بر آورده نسازد و در نتیجه دچار مشکل شود.
از نگاه معنوی نیز گناه جنسی و ارتباطات نامشروع بر روی زندگی خانوادگی اثر نامطلوب می‌گذارد.
و- اعتیاد و وابستگی روانی
کسانی که دنبال شهوت هستند و دنبال نگاه کردن فیلم‌ها، عکس‌ها، و نگاه کردن به نامحرم یا دچار عمل جنسی با غیر همسر خود هستند، در زندگی جنسی خود قانع نمی‌شوند. این افراد مدام دنبال عکس‌های جدید، فیلم‌های تازه و افراد منحرف جنسی نو می‌گردند. افرادی که در سایت‌های اینترنت دنبال عکس و فیلم هستند هرچند ممکن است عکس و فیلم‌های را که قبلا مشاهده کرده‌اند به نظرشان تحریک کننده و جالب نباشد اما مدام دنبال تازه‌ترین و جدید‌ترین آنها می‌گردند و آدرس‌های جدید اینترنت را دنبال می‌کنند، کسانی که در موبایل خود عکس و فیلم سکسی دارد مدام چشمش به تلفن‌های دیگران است که از آنها عکس و فیلم تازه بگیرد و این امر به صورت وابستگی روانی یا نوعی اعتیاد جنسی در می‌آید که چیزی شبیه اعتیاد به مواد مخدر است. امام خمینی به این حقیقت اشاره دارد: «خواهش و تمنای نفس به جایی منتهی نشود و اشتهای آن به آخر نرسد، اگر انسان یک قدم دنبال آن بر دارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بر دارد۲۷»
ز- اتلاف عمر و جوانی و وقت و پول
کسانی که به شهوت‌گرایی روی می‌آورند غیر از سلامتی و خوشبختی زندگی دو چیز مهم دیگر را نیز از دست می‌دهند یکی سرمایه عمر و دیگری سرمایه پول. افرادی که ساعت‌ها وقت خود را در خیابان دنبال چشم‌چرانی به هدر می‌دهند در واقع از سرمایه عمر خود مایه می‌گذارند، افرادی ساعت‌ها پای دیدن فیلم‌های نا‌مشروع می‌نشینند، و وقت‌های گرانبهای خود را بیهوده تلف می‌کنند قطعا از موفقیت و پیشرفت در زندگی باز می‌مانند. و با این کار انرژی روانی و تحرک و نشاط خود را نیز از دست می‌‌دهند.

 

خلاصه
ارضای غریزه جنسی از راه ازدواج مشکلات مطرح شده را در پی ندارد مگر اینکه بیش از حد افراط نماید که چنین چیزی به ندرت رخ می‌دهد. اما وارد شدن در شهوات جنسی نا مشروع و گنا آلود پیامدهای ناگوار زیادی دارد آنچه در بالا بیان شد بخشی از این مشکلات بود و بیشتر هم جنبه مادی داشت و مربوط به زندگی فعلی و این دنیایی ما می‌شد اما در منابع دینی اثرات مخربی که بر معنویت و انسانیت انسان از طریق شهوت‌های حرام و لجام گسیخته وارد می‌شود زیاد است. مثلا انسان شهوت‌ران با معنویت خو نمی‌گیرد، چنین فردی خوار و زلیل می‌شود، گرفتار عذاب جهنم می‌شود. اعمال نیکش به هدر می‌رود. به هلاکت و بدبختی می‌افتد.
۵- اکنون این پرسش مطرح است که برای کنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید کرد؟
بی‎تردید یکی از نیرومندترین غرایز، نیروی شهوت و غریزه جنسی است. این نیرو که از ابتدای تولد به صورت نهفته در وجود آدمی به ودیعه نهاده شده است. تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بی‎تحرکی را پشت سر می‎گذارد، اما به محض شروع دوران نوجوانی آرام، آرام زمان بیداری و شکفتگی آن فرا می‎رسد و رفته رفته تمامی وجود جوان را در برمی‎گیرد و بر تمامی رفتار انسان اثر می‎گذارد. به همین دلیل غریزه جنسی و نیروی شهوت فرد را با مشکلاتی مواجه می‎سازد. اسلام تنها راه ارضای غریزه جنسی را ازدواج می داند چه دایم و چه موقت. و در صورت نبود شرایط ازدواج توصیه به تعدیل و کنترل آن تا فراهم شدن موقعیت ازدواج می کند.
کنترل غریزه امری ممکن و در عین حال پیچیده و دشوار است. و در روایات از آن تعبیر به جهاد اکبر می کنند. بنابراین تا فراهم شدن شرایط و موقعیت ازدواج راهکارهای زیر را جهت کنترل و تعدیل غریزه جنسی خود بکار ببندید:
۱٫ برنامه‎ریزی برای کار مداوم:
جوان از نیروی سرشار و فوق‎العاده‎ای برخوردار است. این نیرو اگر در زمینه‎های دیگر مورد استفاده قرار نگیرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرایط سنی جوان در قالب امور جنسی و شهوانی ظاهر خواهد شد. اگر جوانان به کار(اعم از کار علمی و تحقیقاتی و غیره) مداوم عادت کنند و نیرو و توان خود را در این زمینه به مصرف برسانند تا حدودی از انحرافات اخلاقی و شهوت و غریزة جنسی در آنان پیشگیری می‎شود. کارهای بدنی موجب تعادل جسم و روان می‎شود. اگر نیک بنگریم افرادی که به کار مداوم مشغول هستند و نیرو و استعدادشان در زمینه‎های مثبت و سالم به کار می‎اندازند، کمتر دچار انحرافات اخلاقی و بحران‎های روحی می‎شوند. کار موجب می‎شود نیرو و انرژی جوان قبل از آن که به چربی‎های اضافی تبدیل گردد و اختلالاتی در ساز و کار اندام‎های بدن ایجاد گردد، از طریق سوخت و ساز مفید و سالم به مصرف برسد.
۲٫ دوری از محیط‎ های آلوده و ناسالم:
یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلاقی، محیط آلوده و محرک‎های شهوانی است. محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش‎های انحرافی، منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان می‎شود. مسایلی از قبیل بدحجابی، بی‎حجابی، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، سریال‎های تلویزیونی و فیلم‎های خارجی و هم‎چنین استفاده نادرست از اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است. اگر واقعاً‌ می‎خواهید از جوانی‎تان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم گام بردارید، سعی کنید از محیط‎های آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جدّاً پرهیز نمایید.
۳٫ استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت:
یکی از زمینه‎های پیدایش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آنها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانی و بی‎برنامه جوانان را عاصی و سرگردان می‎کند. آنها به تدریج سرخورده و مأیوس می‎شوند و در نتیجه به دنیای درون خویش پناه می‎برند و در کُنج خلوت و انزوا راهی برای مشغولیت خود می‎جویند.بنابراین برای تمام اوقات شبانه روزی خود برنامه منظمی تنظیم کنید. و به هیچ وجه از آن تخلف نکنید.
۴٫ پیشگیری از روابط ناسالم:

جوانانی که روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بی‎بندوبار دوست و رفیق هستند، کم‎کم به انحرافات کشیده می‎شوند و تحت تأثیر امور شهوانی قرار می‎گیرند. نفوذپذیری نوجوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروه‎ها است. در سنین بلوغ صحبت‎های آهسته و در گوشی بین نوجوانان بیشتر می‎شود و محور این گفتگوها، غالباً پیرامون مسایل جنسی و امور شهوانی است که به صورت مخفیانه و به دور از انظار بزرگترها طرح می‎شود. برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی سعی کنید از دوستی‎های آلوده و مشکوک جداً‌ پرهیز نموده و با افراد سالم و مذهبی ارتباط برقرار نمایید.
۵٫ پرورش تقوا و معنویت در وجود خویش:
همه آنچه بیان شد، به نحوی می‎توانند در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و طغیان شهوت و غریزه جنسی نقش داشته باشند، اما آن چه بیش از همه ضروری است و به صورت زیربنایی در شخصیت و رفتار نوجوان مؤثر است. پرورش معنویت و تقویت ایمان و تقوای الهی است. ما در عصری زندگی می‎کنیم که جهان به شدت در مادیات فرو رفته و یک سره غرق در جاذبه‎های نفسانی و امور شهوانی گردیده است. در شرایط کنونی،‌خلأ عظیم و هولناکی از اخلاق و معنویت پدید آمده و تمامی مشکلات انسان‎ها نیز از همین جا ناشی شده است.
اگر با تقویت ایمان و نیروی اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقویت گردند، بدون شک بخشی از مشکلات آنان به ویژه در زمینه مسایل اخلاقی و شهوت و غریزه جنسی درمان می‎شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود که تمام اعمال و رفتار او را خدا می‎بیند و بر اساس عملکرد افراد به آنها پاداش می‎دهد و اساساً سعادت و خوشبختی انسان به دست خودش می‎باشد، در این صورت احتمال اینکه مرتکب گناه نشود بسیار زیاد است.
یقین داشته باشید، تا زمانی که نیروی ایمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقویت نگردد، هیچ ضمانتی از شهوت و انحرافات اخلاقی وجود ندارد. به خصوص در وضعیت کنونی که عوامل تحریک کننده بسیار زیاد است. بنابراین قبل از هر چیز سعی کنید نیروی ایمان و تقوا را در وجود خویش بارور کنید. اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه نماز خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می‎کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر شهوت و غریزه جنسی قرار نگیرید. خداوند در قرآن می‎فرماید: «ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر»[۶] به درستی که نماز انسان را از هرگونه آلودگی و عمل زشت و گناه دور نگه می‎دارد. نماز واقعی نه تنها والاترین عامل کنترل شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقی تلقی می‎شود، بلکه عامل تهاجمی علیه انحرافات و شهوت‎ها نیز محسوب می‎گردد.
۶- تسهیل و تسریع در امر ازدواج:
علاوه بر آن که نوجوان سعی در کنترل شهوت و غریزه جنسی می‎کند، باید برای ازدواج که یگانه راه درست ارضای غریزه جنسی می‎باشد، نیز اقدام کند. از ۱۸ سالگی به بعد شما می‎توانید جداً به فکر ازدواج باشید و اگر شرایط را مساعد می‎بینید، از همین حالا مقدمات آن را فراهم کنید.
امید است با رعایت این نکات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانید غریزه جنسی و حس شهوت را در خویش کنترل و مهار نمایید و زمانی که فرصت مناسب برای ازدواج فراهم گردید، به ازدواج اقدام کنیدموفق باشید.

 


پی نوشتها:
۱- محمدکریم خداپناهی، روان‌شناسی فیزیولوژیک، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰، تهران، ص۲۶۴٫
۲ – محمد حسن حائری شیرازی، فرهنگ تفریح جنسی در اسلام، ۱۹ فروردین ۱۳۸۶، www.alef.ir/content/view/7378/ – ۵۰۲k -).
۳ ـ همان، ص۲٫
۴ – عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۶۶، قم. شماره ۶۹۸۴٫
۵ – همان، شماره ۶۹۵۰٫
۶ – محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۸ هجری قمری، قم، ج ۱۱،ص۲۱۱٫
۷ – محدث نوری، مستدرک الوسائل، همان .
۸ – ملا احمد نراقی، معراج السعاده، انتشارات طوبای محبت، چاپ اول، ۱۳۸۵، قم، ص۲۶۲٫
۹ – روح الله موسوی خمینی، شرح اربعین حدیث، انتشارات نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۲، تهران، ص۱۶۹٫
۱۰ – ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی کتاب العقل و الجهل، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، تهران، ج۱، باب ۱۱، ص۱۰٫
۱۱ – محمدکریم خداپناهی، روان‌شناسی فیزیولوژی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰، تهران، ص۴۷٫
۱۲ – امام خمینی، اربعین حدیث، ص۷٫
۱۳ – بررسی حقوقی – روان شناختی انگیزه، ۱۳۸۵، www.hoghooghdanan.com/lawblog/article
۱۴ – شرح اربعین حدیث، ص۷٫
۱۵ – غررالحکم و درر الکلم, عبدالواحد آمری, مترجم: محمد علی انصاری, افست تهران, حدیث شماره ۷۰۳۹٫
۱۶ – غررالحکم و درر الکلم, عبدالواحد آمری، همان، حدیث شماره ۶۹۶۸٫
۱۷ – شرح اربعین حدیث، ص۸٫
۱۸ – روان‌شناسی فیزیولوژیک، ص۲۷۲٫
۱۹ – علی حائری روحانی، فیزیولوژی اعصاب و غدد، انتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۷۶، تهران، ص۱۲۷٫
۲۰ – لیلا سادات اسدی، مقاله «خانواده و مطالبات جنسی» چاپ شده در مجموعه‌ای به نام «تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن»، انتشارات موسسه امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۶، قم، جلد دوم، ص۲۴٫
۲۱ – غررالحکم، شماره ۶۹۸۵٫
۲۲ – همان، شماره ۶۹۸۸٫
۲۳ – معراج السعاده، ص۲۶۳٫
۲۴ _ رابین دیماتئو، روان‌شناسی سلامت، ترجمه گروهی از مترجمین زیر نظر کیانوش هاشمیان، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران، ج۱، ص۱۰۵٫
۲۵ – ناصر مکارم شیرازی، مشکلات جنسی جوانان، انتشارات نسل جوان، چاپ بیست و ششم، ۱۳۶۹، قم، ص۱۴۲-۱۳۸٫
۲۶ – پرهام، شهوت و گناه جنسی، www.shahvat-zafaf.blogfa.com/post
۲۷- شرح اربعین حدیث، ص۱۷۱٫

فرآوری و تهیه مطلب : سایت رهبران شیعه

shia-leaders.com

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *